Loading...

Teknoloji Partnerleri

Veri Toplama ve İşleme teknolojileri BlueOperation platformuna bağlanarak bir uygulama katmanına erişebilirler.
Üretilen ham veriler BlueOperation içerisinde anlamlı hale gelir.

Ortam Koşulları Sensörleri
Bina Otomasyon Sistemleri
Gerçek Zamanlı Konum Teknolojileri (RTLS)
Radyo Frekans Tanımlama Teknolojileri (RFID)
Bluetooth Teknolojileri
LoRa Teknolojileri