Loading...

Vizyon Projelerde Usül, Esas ve Öngörü Dengesi

“Fikri Gelişim” sürecinin sonunda doğan birçok değerli konsept, ciddi bir projeye dönüşmek için “bütüncül proje konsepti” evresini de sağlıklı tamamlamak zorundadır. Bu evre, ana fikrin ve hedef ürünün yaşam kalitesini, ömrünü ve geleceğini doğrudan etkiler.

Özellikle teknik içeriği yoğun olan proje konseptlerinin süreç planlamasında, teknik kadar ticari analizlere de yer vermek kaçınılmazdır.

Ticari analiz yapmak, ürünün satılma potansiyelinin anlaşılmasına yardımcı olur. Ticari analizi sağlıklı yapmanın yolları başlı başına bir husus olmakla beraber, bazı soruların mutlaka sorulması gerekir:

  • Bu proje ürüne dönüştükten sonra, hangi satın alınma motivasyonu ile satılır? 
  • Bu ürün hangi ağrıyı keser? 
  • Hangi yaraya merhem olur? 
  • Hangi açığı kapatır?  

Bu soruları, fikrin sahibinden çok alıcı kitlelerin cevaplaması objektif bir geri besleme sağlar.

Ürünün ticarileşmesi sürecini analiz ettikçe, alınması gereken olası tedbir(ler) ve proje konseptinde değişiklik(ler) gündeme gelecektir. Bunu doğru yapabilmek için, fikir sahibi olanların (fikirlerine aşık olmadan) dış dünyadan gelen seslere kulak vermesi gerekir.

Ürünün proje geliştirme aşamasında, proje paydaşı olacak tarafların çıktılara, yani esasa odaklanması önemlidir. Bugün birçok girişim projesinin yazılım ve yazılımcı ile yolu bir şekilde kesişiyor. Çoğu zaman paydaşların yazılıma verdikleri önem, esas çıktının kalitesine verilecek önemin önüne geçebiliyor.

Usülü dozunda ele almak, esası gözden kaçırmayı engeller. Örneğin, çıktısı “verimlilik çözümleri” olan bir yazılım projesinin proje takımında, yazılım mühendisliği otoriteleri kadar endüstri ve işletme mühendisliği otoriteleri de bulunmalıdır.

Ürünü satın alacak kitlelerin ihtiyaç ve satın alma motivasyon analizlerinin yapılması, ürünün başarılı dizayn edilmesine katkı verecek öngörüleri üretir.

Buna paralel olarak, girişim projelerine destek veren otorite ve politikaların, benzer mantıkla sadece usüle değil aynı zamanda esasa önem vermesi gereklidir. Başarılı(!) yüzlerce fikre destek vermiş olmak araç, ticarileşebilmiş onlarca ürüne paydaş olmak ise amaçtır.

Öngörüleriniz ne kadar güçlü olursa, hamleleriniz de o kadar değer kazanacaktır..

 

Bir cevap yazın